کاشت و ترمیم ریشو سبیل

ریش و سبیل یکی ازعلایم مردانگی در آقایان تلقی شده و وجود آن نقش بسیار مهمی در زیبایی صورت و اعتماد به نفس یک مرد دارد. ازدست رفتن ریش و سبیل باعث استرس شدید شخص شده و معمولاً فرد موردنظر در ظرف مدت کوتاهی برای درمان های دارویی و یا کاشت مو به پزشک مراجعه می کند.

ریزش موهای ریش و سبیل می تواند علل گوناگونی داشته باشد که عبارتند از: یک – آسیب به موهای ریش و سبیل از طریق ضربه مانند تصادف رانندگی، سوختگی، مواد شیمیایی، برق گرفتگی و غیره. دو – بیماری های سیستمیک و لوکال . سه – عدم رویش ریش و سبیل بصورت مادرزادی. چهار – کندن ریش و سبیل بدلیل بیماری روانی مانند وسواس یا عادت به کندن آنها. پنج – درمان بیماری های دیگر مثل اشعه درمانی، شیمی درمانی و برداشت تومور درناحیه ریش و سبیل با جراحی

کاشت ریش و سبیل

تصویر بالا شرایط ریش و سبیل فرد مراجعه کننده را قبل از کاشت نشان می دهد

کاشت ریش و سبیل

تصویر بالا شرایط ریش و سبیل فرد را دقیقا پس از کاشت نشان می دهد