لاغری موضعی

در پزشکي نوين نيز با استفاده از انواع ليزر خدمات بي نظيري دراين علم صورت گرفته است. ليزرها در پزشکي به سه دسته کلي: 1-لیزرهای پر توان یا گرم با توان بالای 5/0 وات 2- لیزرهای حد متوسط با توان بین 500-250 میلی وات 3- لیزرهای کم توان یا سرد با توان 250-1 میلی وات
ليزرهاي پرتوان (که با خاصيت ايجاد حرارت و برش اثر مي کند)، ليزرهاي متوسط توان و ليزرهاي کم توان (که با خاصيت فتوشيميايي و بدون اثر حرارتي اثر مي کند) تقسيم مي شوند. ليزرهاي کم توان اثر خود را به وسيله خاصيت فتوشيميايي اعمال مي کند و باعث افزايش يا کاهش عوامل سلولي موثر در روند کاهش يا افزايش التهاب بافت ها شده و بدين وسيله باعث بهبود زخم يا کاهش التهاب مي شوند. هم چنين باعث تحريک بازسازي بافت ها شده و ميزان اکسيژن را دربافت افزايش مي دهد. اين اعمال بدون ايجاد کوچک ترين صدمه بافت انجام مي شود.

در این سیستم از صفحات مستطیل شکل برای نفوذ پرتوهای لیزر به چربی زیرپوست استفاده می شود. وقتی صفحات دستگاه روی پوست قرار می گیرد نور لیزربه صورت تخم مرغی به زیر پوست نفوذ کرده و این اثر بخشی را بیشتر می کند – زمانیکه اسیدهای چرب از سلول خارج می شوند به فضای بین بافتی وارد شده و جذب سیستملنفاوی می گردند ، آنها وارد عروق لنفاوی شده اسید بین متصل شده به داخلگره های لنفاوی جذب می شوند و از طریق سیستم گردش خون به کبد می رسد تا درآنجا به قند تبدیل و به عنوان منبع انرژی بدن مورد استفاده قرار گیرد.در کبد مقداری از اسیدهای چرب به تری گلیسرید تبدیل شده به خون می روند.

سرعت انتقال اسیدهای چرب و پاک نشدن آنها ازدرمان خون سریع و حدود 2.5– 1.5 دقیقه است . ترکیب اسیدهای چرب با اکسیژن و سوختن آنها انرژی تولید میکند پس از آزاد شدن اسیدهای چرب از سلولهای چربی می تواند به عنوان سوخت وانرژی بدن مورد توجه قرارگیرد . آخرین مقصد اسیدهای چرب میتو کندریهای سلولهایی است که به انرژی نیاز نیاز دارند.

– آنچه این سیستم را منحصر به فرد کرده وجود قسمت محرک سیستم لنفاوی است که در نتیجه و اثربخشی درمان فوق العاده مهم است ، مزیت مهم این دستگاه لیفت همزمان پوست با لیزر کردن چربی است . این سیستم چون انرژی لیزر کمتر از لیزرهای است که برای سایر موارد مانند رفع موهای زائد ، جراجیهای چشم ، درمان عروق و …. به کار میرو د آ نرا لیزر کم توان می نامند. این دستگاه جزو لیزرهای کم توان میباشد که دارایFDA ,CE , Health Canada , sante Canada می باشد.

دستگاه را می توان برای غبغب ، پشت ، بازو ، شکم ، ران ، باسن ، قفسه سینه و غیره استفاده کرد. از آنجایی که می توان سیستم را برای نواحی که چربی دارند مستقیما استفاده کرد نتیجه به صورت محسوس توسط بیمار مشاهده می گردد.و بعداز انجام هر جلسه درمان با این لیزر باید فعالیت بدنی را افزایش داد.

لاغری موضعی